Category: Studieteknik

Nu blir det tentaplugg hela veckan. Nästa måndag, som avslutning på maj 2010, skriver jag tenta i socialpsykologi. Det finns två ämnesområden där jag läser kurslitteraturen som man ska, dvs före föreläsningarna: rättspsykologi och statistik. Rättspsykologin läser jag som man ska av den enkla anledningen att jag upplever livsglädje och lyckokänslor när jag fördjupar mig […]

Igår satte jag igång med skrivandet av masteruppsatsen. Data är insamlad och bearbetad, så nu är det bara skrivandet kvar med undantag för någon ytterligare liten analys jag ska göra för att kontrollera de resultat jag redan har fått fram. Personen som handledde min kandidatuppsats tipsade mig om att börja med metodavsnittet, och det är […]

Idag har ett reportage om min blogg publicerats i GP, med vinkling mot hur man kan använda en blogg som ett hjälpmedel i sina studier. Sådant som fanns med i det utkast jag fick läsa innan, men som inte kom med i den publicerade artikeln är t.ex. att främsta syftet med bloggen inte är att […]

Jag försöker just nu komma i stämning för hemtentaskrivande med hjälp av en metod som förmodligen (än så länge) saknar vetenskapligt stöd – jag strösurfar på nätet och bloggar. En hemtenta i rättspsykologi med inlämning på torsdag. En av frågorna hade jag redan besvarat på en kurs för ett år sedan. Jag påpekade det och […]

Två huvudprinciper Människor skaffar sig kunskap antingen genom att lära sig från andra eller genom egna erfarenheter. När det gäller de egna erfarenheterna så gäller två huvudprinciper: 1) Man lär sig genom att man uppmärksammar att två eller flera saker sker samtidigt, dvs att man börjar associera t.ex. frukten äpple med en viss smak och […]

Jag lyssnade på detta radioprogram från SR. Studenter på ett universitet intervjuades om deras tydligen växande ovana att missbruka ADHD-medicin (Adderall) i syfte att förbättra sina studieprestationer. Enligt programmet har 25% av studenterna vid ett specifikt universitet provat den typen av medicin i detta syfte, och 4% av universitetsstudenterna i USA. En av studenterna säger […]

Regressionsanalys. Låter det spännande? Blir du så ivrig att få veta vad det är för något att du sitter som på nålar och bara inte står ut med att vänta? Grattis, då kommer det ju funka utmärkt för dig att påbörja fjärde året av fristående kurser inom psykologi. För egen del kan jag inte påstå […]