Skrivet av: rebeccamw | 2010/07/20

Höstens kurser för min del

Jag är glad över att vara antagen till de tre kurser jag hade sökt och ser fram emot hösten!

Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri, 15 hp – Umeå Universitet
Kvalitativ metod, 15 hp – Göteborgs Universitet
Vetenskapsteori, 7,5 hp – Örebro Universitet

Foto: Svilen Milev

Här följer litteraturlistorna för respektive kurs (från kursplanerna så som de står skrivna idag).

Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri – 15 hp

 • Herlofson, Jörgen, & Landqvist, Mats. (2002). MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. Danderyd: Pilgrim press. 311 s.

Referenslitteratur

 • Cederblad, Marianne. (1990;2001). Barn- och ungdomspsykiatri: barnet i familjen – familjen i samhället. Kylén, Gunnar, [utök. och omarb.] uppl. Solna: Liber.
 • Rutter, M., Bishop, D., Pine S.D., Scott, S., Stevensson S.J., Taylor A.E., Thapar, A. (2008). Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry. (5 Rev ed). Chicester: Wiley-Blackwell.

Kvalitativ metod – 15 hp

 • Nylén, Ulrika (2005). Att presentera kvalitativa data: framställningsstrategier för emperiredovisning. Malmö: Liber Ekonom. 160 s.
 • Wibeck, Vicktoria (2000). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 130 s.
 • Willig, Carla (2008). Introducing qualitative research in psychology. Adventures in theory and method (2nd ed.). Berkshire: Open University Press. 230 s.
 • Vetenskapliga artiklar samt kompendium om datorstöd i kvalitativ analys (Atlas) tillkommer, ca 400 s.

Vetenskapsteori – 7,5 hp

 • Bhaskar, Roy. (2007). A realist theory of science. London: Verso.
 • Hallberg, Margareta, & Bragesjö, Fredrik. (2003). Konflikt eller konsensus? Om kontroversstudier som forskningsfält. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).
 • Kuhn, Thomas. (1996). The structure of scientific revolution (3 ed). Chicago: Chicago University Press.
 • Teddlie, Charles, & Tashakkori, Addis. (2009). Foundations of Mixed Methods Research. Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences. Los Angeles: SAGE.

Referenslitteratur

 • Allwood, Carl Martin, & Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur AB.
 • Gustavsson, Bernt. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
 • Sohlberg, Peter, & Sohlberg, Britt-Marie. (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. (2. uppl.). Malmö: Liber.

Responses

 1. ”Diagnostiska metoder inom BUP – 15HP” är guld! Kursledare professor Hägglöf är en allvetare av sällan skådad rang. Han har lång erfarenhet som både kliniker och forskare. Kursdeltagarna brukar bestå av 40% psykologer, 40% psykiatrer, och 20 % övriga.

  Tänkte ta vetenskapsteorin i Örebro jag med.

  Lycka till på kurserna!

  • Rickard: Det var roligt att höra att det är en sådan bra kurs och kursansvarig! Jag hoppas det ska gå bra att läsa kursen trots att jag inte har någon klinisk erfarenhet eller utbildning. Jag var ju behörig att söka så då får vi hoppas det räcker.

   Ska du läsa vetenskapsteorin i Örebro nu i höst? Kul! I så fall kommer vi ju att ses på de en eller två obligatoriska träffarna. 🙂

 2. Vetenskapsteori skulle jag verkligen vilja läsa någon gång!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: