Skrivet av: rebeccamw | 2009/08/12

Missbruk och beroende

Håller på att slutföra en kurs i samtalsteknik som jag läst nu under sommaren. Har en inspelning av mig själv där jag genomför ett samtal med en kurskamrat som låtsas vara en klient som har det tufft. Jag ska analysera vad jag säger, hur jag säger det, varför jag säger det, mitt kroppsspråk och beteende, hur jag kunde ha gjort istället, osv. Nyttigt! Jag kan säga att man har faktiskt inte en aning om hur man verkligen ser ut, hur man pratar etc innan man har gjort en sån här sak! Jag visste väl att jag använder händerna när jag pratar… men oj vad jag använder händerna när jag pratar!!

Den fördjupningslitteratur jag valt till kursen handlar om Kognitiv Beteende Terapi (KBT) vid missbruksbehandling. Jag har genom den t.ex. lärt mig lite mer om hur och varför ett drog- eller alkoholberoende utvecklas. Vissa saker här nedanför kan nog vara relevant också när det gäller självskadebeteende.

Hjärnans belöningssystem och schematabildande
Alla droger påverkar det mesolimbiska dopaminsystemet. Detta system fungerar som ett slags belöningssystem och hjärnan är förprogrammerad att förstärka beteenden som ger tillfredsställelse genom belöningssystemet. Detta är viktigt för att vi annars inte skulle t.ex. äta om vi blev hungriga eller söka dricka när vi blir törstiga och därmed skulle vi inte heller överleva. Därför upplever vi tillfredsställelse av att äta oss mätta och att släcka vår törst.

Gyllenhammar, C. (2007). Bryta vanor: Kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende.

Gyllenhammar, C. (2007). Bryta vanor: Kognitiv och beteendeinriktad behandling vid missbruk och beroende.

Genom att påverka samma system får drogerna hjärnan att tro att de är något som är bra för personen och får personen att vilja upprepa det beteende som skapade tillfredsställelsen. För varje upprepning blir kopplingen mellan beteendet och den upplevda belöningen starkare och på så vis förstärks beteendet ytterligare. Ett kognitivt schema skapas hos personen som säger att han bör uppsöka droger. Denna biologiska instinkt kan vara svår att stå emot även när man rent rationellt vet att drogerna inte är bra för en.

Ju tidigare i livet en person inlett ett missbruk ju svårare blir det också att bryta det eftersom det kognitiva schemat hunnit bli djupt rotat hos individen. Alternativa lösningar på den frustration som uppkommer när man försöker stå ut med att inte tillfredsställa ett biologiskt behov har förmodligen inte hunnit utvecklas hos en person som tidigt utvecklat ett missbruk.

Effekten förändras över tid
Hjärnans respons på droger förändras successivt. Till en början reagerar den allt starkare på drogen, men allt eftersom minskar effekten eftersom kroppens normalläge sänks i ett försök att återställa den optimala balans (homeostasen) som finns biologiskt förprogrammerad hos människan att hålla. Det innebär att personen nu behöver ta drogen för att uppnå normalläge, men att ruseffekten uteblir. Efter en tid utan droger återgår kroppen till normalläge av sig själv. Då kommer också personen att reagera allt starkare igen vid ett nytt drogintag.

Utveckling av sårbarhet hos barn
Personer som utsatts för stress tidigt i livet kan utveckla en biologisk sårbarhet för missbruk. Detta kan bero på en rent fysiologisk förändring i kroppens hormonutsöndring. Det finns studier som pekar på att även otrygga anknytningsmönster mellan barn och vårdnadshavare kan orsaka rent fysiologiska förändringar i barnets hjärna och på så vis leda till en sårbarhet för t.ex. missbruk. Denna sårbarhet är alltså biologisk och kan kopplas till hur hjärnan senare reagerar på ett eventuellt drogintag men också till vilken kognitiv mognad personen lyckats utveckla. Med kognitiv mognad menas t.ex. att kunna se saker och ting ur flera perspektiv och att kunna se alternativa lösningar på en situation eller ett problem.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: